Rialc
Rao 103.26

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Be·m pendra mal si pass’esta jornada
    2      sens colp ho pich, pus vengutz suy al punt
    3      que cell que sap mos fayts, ab leys es junt,
    4      e crech de cert aura ben apuntada
    5      la cossa qu’ieu tan temps e demendada
    6      ab jonols flechs e beysan peus e mans,
    7      gentils, a vos, quez, a mos juys, mil tans
    8      valets, podets, mays que dopna qu’ieu satxa.

    9      Ar’es li temps, pus nulls ges no us enpatxa,
    10     que·m donets lloch pugua perlar ab vos;
    11     e fets ho, donchs, ab voler amoros,
    12     bella gentils, ab dreyt compas ben fatxa,
    13     car mon voler de null’altre s’enpatxa,
    14     ne·l cor no·n vol amar ne cartaner
    15     altre que vos, de qui·m trop presoner
    16     e·m vull trobar tostemps, en mort e vida.

    17     De vos, qui sou de totes jens grazida,
    18     sper lo mot que tenir vull sacret:
    19     diguau lo·m tost, car ja·m trop tan costret,
    20     que poch se·n falh com l’arma no ’s partida
    21     de mon trist cors, car passio sens mida
    22     l’a turmentat si fort, qu’enquer me·n duyll,
    23     mas vuy sper, sertes, lo bon acuyll
    24     qu’aver yeu dech de vostra senyoria.

    25     No vullats pas plus avant punt ne dia,
    26     hora ne mes, mas prest, pus avets temps,
    27     que permatats nos tropiam ensemps
    28     en qualque part, hon pensets millor sia,
    29     car de me, cert, vos ets cabdells e guia,
    30     e m’avets say a vostron pler e vol,
    31     e·m podets far morir, eres, de dol,
    32     ho de fin gauig viur’ab gran benanança.

    33     En vostra ma tenits pes he balança,
    34     en la que se podets pesar a mi
    35     e ffer m’enar plorant, ab lo cap cli,
    36     ho cantant, alt, ple de gran alegrança,
    37     car per cert he que scut ferm ho greu lança
    38     aser podets de mi, vostre catiu,
    39     e dar me joy, ho dir que male us viu,
    40     si ’n cest fort cas no·m feu bona valença.

    41     Dona de be: pus mon voler nos cança
    42     en servir vos, no·m vullats ffer l’esquiu,
    43     mas playe us que·m doneu l’amoros niu
    44     qui·m fay valer ez en ben far m’agença.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 12.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc