Rialc
Rao 103.179

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Vostro renom, per fets poblichs he certs,
    2      complits fins vuy ab virtuosa fama,
    3      alegr’equell c’ab feeltat s’enflama,
    4      e per amor molts se son fets espert;
    5      d’equest fet gran, ab treball concordat,
    6      aveu per Deu primi, qui l’a permes;
    7      sie us plasent per vos no·n prenguau res,
    8      car tot pertanyn a ’quell sol increat.

    9      Pus que vestiu roba d’omilitat,
    10     al creure meu, taniu la ben guordada,
    11     e may vullau que us sia despullada,
    12     si lo mon tot tanieu sopjuguat;
    13     e mirau com vostron rey he senyor
    14     s’es ben agut, pel poble reposar,
    15     guordant aquell per lo qui·l deu guordar,
    16     conffessant ferm l’a per soperior.

    17     Tots aquests fets, qui us munten an honor,
    18     estimau poch, pensant ora no çerta,
    19     pero tots jorns sia, per vos, offerta
    20     horessio a Deu, de gran llaor,
    21     per lo qual se aconseguit aveu
    22     lo renom dit, soplicant lo que us dur
    23     ffins a la ffi, e us port al loch segur,
    24     apres la mort, axi com crech voleu.

    25     Al qui us servex, guardo degut reteu,
    26     no guordant gens si interes lo tira,
    27     car al jorn d’uy cadescu veig s’i gira,
    28     llexant amor per qui servir se deu;
    29     e ffeu que dur la concordada pau,
    30     per lo poder c’aveu, per bona ffe,
    31     Deu soplicant, per complida merçe,
    32     vos lex regir, com pens li demenau.

    33     Com poreu mils, nostron rey mitiguau,
    34     si mester es, he siau preguadora
    35     a la qui tanyn he gran perdonedora,
    36     en quant vos toch, e molt en Deu fiau;
    37     car, en segur, obtindreu lo degut,
    38     que Deu no fall james a qui·l servex,
    39     e fort sovint los descervins ponex,
    40     e trau de mal l’omil reguonegut.

    41     A Deu soplich, senyora, vos ajut,
    42     e us don tot so vostra merce marex,
    43     e guart aquell qui d’emar no·s pertex
    44     e de la fe porta poblich escut.

    45     Mare de Deu: feu sia conegut
    46     tot so, per tots, fins ara no·s conex,
    47     e prest mostrau l’amor qui no·s pertex,
    48     dona, de vos, complida de virtut.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 235.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc