Rialc
Rao 103.166

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Tots aquells mals c’Amor pot ffer sentir
    2      al qui no vol senta de sos delits,
    3      ab tots los dans, anuigs, dols e despits,
    4      afanys, tormens, qui·s poden presumir,
    5      sentir m’a fets, fins en lo present dia,
    6      despuixs que·m volch per son poder donar.
    7      Mas, gens per so, d’ella no·m dech clamar,
    8      ab tot mes m’a jus dura senyoria.

    9      Jo, maltrectat d’Emor e de qui·s vol,
    10     clams no·n dech ffer; dir vull raho per que:
    11     que, mal passant, se consaguex un be
    12     que d’altres bens james se troba sol;
    13     per tant, val mes sentir en primaria
    14     los mals d’Emor, e puixs merçe trobar,
    15     que no sentir los bens al comensar
    16     e puixs los mals en fi e mitgenia.

    17     Lo qui primer d’Emor no sent lo mal,
    18     com te lo be no·l guarda primament,
    19     ne·l sap tenir estussiosament,
    20     ne pensar pot lo qu’a guonyat que val;
    21     ans si per cas aver algu volia
    22     l’agut per ell, no u sebria guordar
    23     ab saber prim, ans mostraria clar
    24     so que, secret, dins si tenir dauria.

    25     Lo be guanyat en breu temps, sens treball,
    26     es poch tengut per lo guonyant sacret,
    27     car, pus Amor en res no l’a destret,
    28     abte sentit e destresa li fall,
    29     e mitgensant amor, dir vos poria
    30     guonyat agues lo guanyn que poch li par,
    31     car ella vol son sotsmes ffer duptar
    32     e, duptant, tart aconseguir s’aymia.

    33     Per que·ls servins ab volentat Amor,
    34     atendre ferm poden guardo degut,
    35     e llur servey sera be conagut,
    36     e munteran en lo grau gran d’onor;
    37     per que donchs, jo, atendre tota via
    38     so quez atench e no guos demenar,
    39     ni co u deman menys me lexa pensar
    40     Amor qui u vol, per que dir no u sabria.

    41     Alianor: james dir guosaria
    42     que vostro fos, mas, pus en mon mirar
    43     ho conaxeu, v[u]llau m’entendre dar
    44     que us plau com vol Amor que vostro sia.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 198.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc