Rialc
Rao 103.162

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Tot axi com lo paubre va quirent
    2      mere pel mon, per sa vida pessar,
    3      e gens no pot algun be may trobar,
    4      don li cove morir ab greu torment,
    5      he jo sercat ramey a ma dolor
    6      ves la que vull, ab jonolls nuus he mans,
    7      basant lils peus ab dols, affayns e plans,
    8      mas gens, fins vuy, valgut no man mos plors.

    9      E falram, donchs, en aquest cas, Amors,
    10     axi col richs als pobres han fallit?
    11     Pens me que si, pus ma mes en obblit
    12     em fa llenguir com lleyals aymadors;
    13     car gens mon plant no ma pogut valer,
    14     nem velra, crech, james desi avant,
    15     ans finare, ab dol, affanyn, penant,
    16     ma vida, trist!, perdent fora, poder.

    17     Damor e sort, qui tant man ffet voler
    18     a dona tal, qui hoir mon reclam
    19     volgue null temps, insesantment me clam,
    20     pus ne perdut fora, seny he seber;
    21     e more prest, com folls desesperats,
    22     car ja no pusch tans soberchs mals adur;
    23     e las de mi!, quel gest della, net, pur,
    24     malal viu anch, e mes ses grans beutats.

    25     Mas, per que lleix mos vulls falsos, malvats,
    26     que nom clam dells, qui man trayit tanbe?
    27     Car, dret mirant se gran onestat, sse
    28     man fet amar, e son ne desamats.
    29     Blesmar los dech, que tot lo mal que pas
    30     per ells me ve, qui man portat a mort;
    31     e mi seguint, Amor hi mala ssort,
    32     ab ells ensemps, man mes si fort al bas.

    33     Per que maldich Amor, sort, vuylls el cas
    34     qui man portat a tal decayiment,
    35     mas dir no vull, bella dona plasent,
    36     null mal de vos, ab tot, marrit e las!,
    37     que malcieu, fent me, penant, dalir;
    38     mas dupte molt quem bast al darer seyn
    39     en tanir me, car voler molt menpeyn
    40     en far los tortz quem ffets al mon sentir.

    41     Dona de be: jur vos, fins a morir,
    42     tindre sacret lo mal qui molt menpeyn,
    43     en poblicar del tot vostron desdeyn,
    44     qui en tal punt ma fet ara venir.

    

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Canoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 18.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc