Rialc
Rao 103.143

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Senyor Jesus: infant perfet, antrist
    2      dintre l’omil Verge, dona valent,
    3      d’ella millor vera pasta prenent,
    4      homa prenges, jamay essent previst;
    5      assi vivint, aguist bondat, virtut,
    6      tinguist tostemps estil huma, devi;
    7      treball passant, volguist portar a ffi
    8      aquell prosses c’Adam mogue vençut.

    9      Tenint cami honest, discret, degut,
    10     passar volguist aspre, cruel dolor,
    11     apres morir, mostrant molta d’emor
    12     a ’quell malvat, inich poble perdut,
    13     juyeu, catiu, ingrat, dolent, vila;
    14     isquist despuixs, hobres altas obrant,
    15     de l’alt secret, discus huma passant;
    16     treguist d’infern poble c’a tu crida.

    17     Tantost apres, muntist aquell t’ema,
    18     amunt, donant repos tostemps segur;
    19     amant, servint, obrant sense murmur,
    20     estant content, sempre depres t’esta;
    21     jequist assi espill d’acte soptil:
    22     creent aquell obte digne perdo,
    23     ffeent serveys troba molta saho,
    24     llexant viltats seguex degut estil.

    25     Estas potent, senser, unit, gentil;
    26     comprens cascu, sabent pensa secrets;
    27     ponexs malvats, tenint aquells destrets;
    28     ramets, sovint, dona preguant, homil;
    29     guardo degut donas, amas sençer
    30     homans d’onor, savis, devots, creens;
    31     donas deport a les donas sabens;
    32     sostens lleyals, tenint complit poder.

    33     Tota bondat comprens, avent saber
    34     major ague, james, homa vivint;
    35     portas amor a ’quells virtuts tenint,
    36     amant, creent poden ramey aver;
    37     tiras l’infel, feent l’angel guordar
    38     tostemps aquell volent sia sperat,
    39     prenent cami degut, sera selvat;
    40     dones selut a ’quells volen amar.

    41     Dona sabent: vullas Jesus preguar
    42     perdon peccats, prenent pobre malvat,
    43     a ffi cascu sia tentost portat
    44     a ’quell repos a tots volgue mostrar.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 248.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc