Rialc
Rao 103.137

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Quan me ssove d’aquell jorn que parti,
    2      gentil, de vos, de dol me pens morir,
    3      e, conguoxant, ssovint plor he sospir,
    4      e maldich ffort la ventura de mi,
    5      e vaig tots jorns com foll desesperat,
    6      insesantment sercant ssi trobaria
    7      res per tornar a vos, ma bell’aymia,
    8      de qui sabeu parti holtre mon grat.

    9      Mal’a mos ops me donas comiat,
    10     ab tot que u ffes per mon proffit he be,
    11     c’absent de vos no veig, ni trop, ni sse
    12     res qui content mi ne ma volentat,
    13     ans ab anuig, turment he gran anyor,
    14     ffins al jorn d’uy he passada ma vida,
    15     e huy conguox ab passio sens mida,
    16     e veig, llenguint, afflaquesch e pigor.

    17     Vos no pensas en l’estrema dolor
    18     que, de vos lluny, jo devia passar
    19     lo jorn que·m fes cuytat axucutar
    20     mon trist partir, qui·m ffore stat millor
    21     apres de vos morir cuytadament,
    22     que no, lluynat per partida tan ffolla,
    23     morir penant, car gens hun punt no·m molla
    24     affany he mal, ab desiros turment.

    25     L’ora que ffiu, las!, vostron manament,
    26     be veya clar tot sso que m’es vengut,
    27     e dich vos, çert, que·m son per ffoll tengut,
    28     com no ’turi ab vos, d’on visch content;
    29     mas, per tamor de ffer a vos despler,
    30     volgui complir, gentil anamorada,
    31     so que·m menas aquella vil jornada
    32     que perdi tot: riure, ssolas he pler.

    33     Vos, qui·m teniu tot en vostron poder,
    34     homilment prech que dir me tremetau
    35     que torn a vos, car pus avant no·m plau,
    36     ni en lo mon no tinch altre voler;
    37     e, donques, feu, per mi acontentar,
    38     sapia prest hun es vostra demora,
    39     e no y trigueu, mon deu he ma senyora,
    40     si voleu mi, de vil mort, reservar.

    41     Tant vos anyor, que ssi no·m ffeu tornar
    42     en breu a vos, a qui mon cor adora,
    43     morre de dol, he ja de çert mort ffora
    44     sino com pens me·n ffereu prest anar.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 147.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc