Rialc
Rao 103.13

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Alguns han dit e volgut sostenir,
    2      Verge, que fost en peccat consebuda,
    3      e questio molt gran se n’a tenguda,
    4      mas a la fi clar an vist lur mantir,
    5      e per sesar que pus no s’en parlas,
    6      article fet n’an los del bon consili;
    7      e crech, en sert, auran aquels exili
    8      de Paradis, qui cauran en tal las.

    9      Veritat es qu’ebans que Deu creas
    10     anjelical ni humanal natura,
    11     a tu crea ab sa pensa molt pura,
    12     perque dins tu lo seu Fill s’encarnas,
    13     per lo peccat qu’Adam devia fer
    14     rembre del tot, car altri no y bastave;
    15     e molt sant hom profeta profetave
    16     ll’ancarnament ab tu del Dreturer.

    17     Donques, pus Deu a tu crea primer,
    18     que peccat fos en tu no·s comprenia,
    19     e, d’altra part, que molt se convenia
    20     t’en reservas l’incompres Vertader;
    21     e ço per quant no pogues dir la jent
    22     may eser tu en ira de l’Eltisme,
    23     en la qual es lo que naix, fins la crisme
    24     en lo front te, rebut lo sagrament.

    25     Altra rao me par molt avident,
    26     que, com fos cas hi foses obliguada,
    27     ere degut eser ne reservada
    28     per lo poder del Par’omnipotent,
    29     car pus per si te pres, creat sens par,
    30     a mare d’ell, Dona-Verje perfeta,
    31     ffrancha de crims, a tots bons fets adreta,
    32     e sobre tots te feu pus singular.

    33     Tant vals e pots, que jens no·s pot parlar
    34     ne presumir per hom de vida sancta,
    35     car solament per t’omilitat tanta
    36     meresquist be a Deu tu reservar
    37     del peccat dit. Quant mes mereys, per tant
    38     com d’ell sol est incomprensible mare,
    39     e seus apres de l’infalible Pare,
    40     de tots los bons los milos trespasant.

    41     Sancta dels sants, agenollat estant,
    42     a tu suplich, per ta piatat cara,
    43     l’infinit Fill prechs que no gir la cara
    44     als peccadors qui van contr’ell arant.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 22.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

  Rialc