Rialc
Rao 103.121

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Plus en vos tot be sa diriva,
    2      Mayres de Dieu mot eccellen,
    3      per nos al Payr’obnipoten
    4      preyats com ha superlativa.

    5      Ab devot cor, Verges mot pura,
    6      nos, crestians, volem preyar
    7      a vos que·ns vullats ben guardar
    8      del fals Çatan, quez ab gran cura
    9      nozer nos vol he ffort s’abriva
    10     vas nos; mes vos, dopna valen,
    11     per nos al Payr’obnipoten
    12     preyats com ha superlativa.

    13     Verges: plus dins vostre clauzura
    14     Dieu volch son abitatge ffar,
    15     e·n sellich net, sense duptar,
    16     prenent de carn la vestidura,
    17     siats vas nos caritativa,
    18     ez ab franch cor hi homilmen
    19     per nos al Payr’obnipoten
    20     preyats com ha superlativa.

    21     Verges: si vostra vestidura
    22     vos platz sus nostros caps pauzar,
    23     llieumen porem lo joy guanyar
    24     de paradis, qui tostemps dura;
    25     e, donques, ab l’aygua qui riva
    26     dels vostros vulls, mot caramen
    27     per nos al Payr’obnipoten
    28     preyats com ha superlativa.

    29     Santa dels sans: pus sots activa
    30     en tots bons fayts, ara, brieumen
    31     per nos al Payr’obnipoten
    32     preyats com ha superlativa.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 179.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc