Rialc
Rao 103.116

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Per tant co·l temps, de temps en temps, se muda,
    2      vull ffer, ab temps, ço que·l temps me comporta,
    3      car, si lo temps q’un altre temps aporta
    4      mudave·l temps qui dins breu temps se tuda,
    5      perdrie·l temps present, qui temps me dona,
    6      en ffer, ab temps, ço ’n que temps er no·m ffayll,
    7      mas, si lo temps no prench ab temps, e·l tayll,
    8      q’a lo dit temps, no ’ure temps une stona.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 30.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc