Rialc
Rao 103.109

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      No us cal star, per que us vulla mes be,
    2      en dir a mi que us plau que vostre sia,
    3      car mes que us ham amar ja no us poria,
    4      ne menys que us vull james crech no us volrre;
    5      car, vos vaent, Amor volgue que fos
    6      vostro del tot, he jo qui y consenti,
    7      car vos he quant portaveu, m’abelli
    8      tant, que no fuy de pus veure curos.

    9      En vos pensant, son de pler freturos,
    10     vaent los bens qu’en vostre cors se troben,
    11     e tots delits mos pensamens me roben
    12     portant m’enuigs, dels quals son abundos;
    13     car, pensant be vostro mareximent,
    14     m’albir esser no de tanta velor,
    15     qu’efevorir me degua tant Amor,
    16     que pendre mi vos fassa, per servent.

    17     Apres, pero, d’equest dur pensament,
    18     Amor, qui vol benamant no perescha,
    19     me diu que vos insesantment servescha
    20     e que no cur, qu’ella·m fera content;
    21     per que, donchs, jo, seguint d’Emor son dit,
    22     continuant servir vos, de qui son,
    23     vos servire tostemps, en aquest mon,
    24     e us servira della mon sperit.

    25     Amor me fa algun tant atrevit,
    26     qui·m met de vos en segure sperança;
    27     no m’o tinguau, jo us prech, a ’ltrecuydança,
    28     mas vullau dar en tots mos dits credit.
    29     E no penseu que sia mon voler
    30     desordonat, en vos amar, servir,
    31     car pus no vull, mas que·m volgueseu dir
    32     de grat vos ve mi tenir en poder.

    33     Si no us plau dir sso que pot ffer valer
    34     a mi, qui·m trop demenant ab tamença,
    35     entendre·m dau, en vostra continença,
    36     qu’eveu trobat en mon demenar pler;
    37     e ssi per cas, ho que u vulla raho,
    38     anuig aveu en mon soplicar pres,
    39     no sia gens per vos de sso repres,
    40     pus amor m’a mes en oquesio.

    41     Amor me dix, N’Isabel, que sauho
    42     trobare ’n vos, he no stigues, per res,
    43     en demenar lo que·m teniu deffes,
    44     ffent me segur que no·m diguereu «no».

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 161.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc