Rialc
Rao 103.100

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Mossen Endreu: temps ha que no trobe
    2      en res tal pler, com ara qu’e sabut
    3      que ton treball gens no·s va ni perdut,
    4      ans l’as ben mes, jur te sobre ma ffe;
    5      car, pus que saps reunament escoltar
    6      volch la que vols, sens dir lo mot de «no»,
    7      creure deus çert que li plau ton aymar;
    8      serveix la, donchs, ab bon’effecssio.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 116.

Risposta a Andreu Despens (cfr. 45.2).

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc