Rialc
Rao 101.6

            Guillem de Masdovelles


    1      Ja no veyra mi-doncs que pus la blan,
    2      ne li comport la suia gran falsia,
    3      car sus los sans me promes l’altre dia
    4      que per null temps no m’iria camjan,
    5      mas eres vey, la falça reneguada,
    6      que d’altre s’es tant ffort anamorada,
    7      que s’eu la prey d’amor, axi com sull,
    8      ella·m respon: «Sertes, amich, no us vull».

    9      Enquere·m fay cauza pus malestan,
    10     de que sapjats que no le·n selaria,
    11     car negue tots quans plazers li fasia,
    12     secrets d’amor un pauch vay dexelan,
    13     mas totes vetz ella s’es ben guardada,
    14     que la vertat no ha ges pobblicada.
    15     Yeu la diray, que de sos fayts me dull,
    16     per que del tot cortesie·m despull.

    17     Sapjats, senyors, quez ab son bell semblan
    18     falç monsongier, que tots jorns me fazia,
    19     m’a detengut llonch temps jus sa baylia,
    20     estro que vench l’altre quez ayma tan,
    21     ez a·m llexat, la deslleyal malvada;
    22     mas no m’o preu: may[n]tes vetz l’ay baysada,
    23     e del sieu cors ay vist lo bell escull,
    24     nutz en lo llit hon de nuyt se recull.

    25     Ffar l’ay retrayts, de que me·n blasmaran
    26     l’altr’eymador, dizent qu’es vilania;
    27     yeu los atorch que·n fau descortesia,
    28     pero no pot ben dir, qui rezep dan:
    29     «Sinch sens florins me costa la buguada,
    30     dant li joyells dels quals s’es aresada,
    31     e fa·ls portar trestots, vezent mey vull,
    32     a l’altr’eymant qu’eres tots jorns acull?»

    33     De lleys me part, car es plena d’enguan,
    34     de malvestatz he de gran tritxaria;
    35     de lleys me part, car, ssi no me·n partia,
    36     yeu suy ben çertz que·m metri’en mal an;
    37     de lleys me part, pus que l’ay ben paguada.
    38     E valgre·m mays que l’agues enguanada;
    39     de lleys me part he de son fals capdull,
    40     ses grans beutats no preu un guaravull.

    41     N’anguaneyritz: pus ets abandonada
    42     a tans, per Deu, ja no·n serets selada.
    43     viure deura de vos lo fruyt e·l full;
    44     no romendra per falta de remull.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 123.

 

Incipitario di Guillem de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc