Rialc
Rao 101.14

            Guillem de Masdovelles


    1      Reunabblament, per gran desconaxença,
    2      veno retrayt he ffin’amors deffalh
    3      e mant parill ne prendo lloch he talh:
    4      aysso ’s provats, per clare speriença.
    5      Mossen Guarau de Çervello mot nobles,
    6      guovernador de moltes gens he pobles:
    7      per vos ho dich, maldizent la carrera
    8      per hon yeu may segui vostre bendera.

    9      Enquer maldich la jornada primera
    10     que res dels mieus vostra cassa servi,
    11     he maldich com yeu, ni d’altres per mi,
    12     imtrem james ins la vostre sendera,
    13     e malazesch lo jorn que·l mieu repayre
    14     cremero tot, per ffayts de vostre payre,
    15     e vull maldir tot ffill de gentilesa
    16     qui may fera per vos servir enpresa.

    17     Retrayts vull ffer, jatz que lo dir me pesa,
    18     que us ay servit, aymat he cartengut,
    19     e man trebalh ay per vos sostengut,
    20     llay holtremar, ssoffrint mals he despesa;
    21     ez enquer may, en cesta nostre terra,
    22     saubets que mis tots mos ffrayres en guerra
    23     d’omey per vos, he d’altres n’i matia,
    24     per bon voler ez amor que us avia.

    25     Eres diray vostre descortesia
    26     (age y perdo, qui no u pusch dir guallart):
    27     en contre mi avets mostrada part
    28     ab un vila axits de conversia;
    29     e per que mils sia cauza provada,
    30     vos li avets cavalleria dada
    31     de vostre ma, per que pot hom entendre
    32     com havets be saubut guazerdo rendre.

    33     No us vull dir pus, ni peraules ensendre,
    34     mas de vos prench, en nom de Balzabuch,
    35     comjat, e·m platz que·m diguen «malestruch»,
    36     com per vos ay mon temps volgut despendre,
    37     llo[n]gua sayzo, perdent bona ventura,
    38     e que·n suy ja quaixs vengutz a vellura;
    39     d’on planch lo temps perdut, qui·m desavança,
    40     mas totes vetz de Dieu n’esper vengança.

    41     Yeu ami tal qui·ls parills m’asegura
    42     e tostemps may la su’amistats dura,
    43     e sap pesar ab tan lleyal balança,
    44     que ges no falh a qui sos pretz avança.

    45     Del mieu comjat say que no us daretz cura,
    46     ez yeu de vos perdre no·m don rencura,
    47     Mossen Guarau, mas tarda recordança
    48     e panadir ma fan viur’ab pasança.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 122.

 

Incipitario di Guillem de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc