Rialc
Rao 101.12

            Guillem de Masdovelles


    1      Pus li prat son de verdura guarnit,
    2      e li auzell guay ez anamorat,
    3      ez eysamen tuyt l’arbre boronat
    4      per que seran dins breu de temps florit,
    5      ffaray cansso per vos, qu’ets la plus guaya,
    6      jatz que siam en los jorns caresmals,
    7      que·l sevays glots, car se·n vay le carnals,
    8      no pot xentar, ans per tristor s’esmaya.

    9      Mas no m’avets ab tals custums noyrit,
    10     Amors, ne vos, pus m’agues conquistat,
    11     car lay hon son li sevay corrussat,
    12     suy yeu jauzens, lladonchs, he xentant crit:
    13     «Benaya·l temps he la sayzo veraya,
    14     e leys per cuy suy yeu fis, he leyals,
    15     ez homilius, e d’aymar tan corals,
    16     que res no preu l’om que mal temps l’esglaya».

    17     Donchs, si us pleyra, no majatz en oblit,
    18     bella gentils, pus m’avets guasenyat,
    19     ez en ben ffar m’avets adoctrinat,
    20     e·mb donats guaig quan li croy son marrit,
    21     e no m’acort en res ffer que us desplaya,
    22     car ges enquer no suy tan desaguals,
    23     ans vos promet, senes dir un per als,
    24     qu’en vos leuzar null temps veyrets m’estraya.

    25     Mey vull ne·l cor no son may adormit
    26     en remirar la vostre gran beutat,
    27     quez un mays son de vos, bell’, absentat,
    28     enquer si·ls dats gran plazer he delit,
    29     car tals ets vos com li solells, qui raya
    30     tan fort, que l’orps, qui no·l pot vazer alts,
    31     lo veu sentint ses lluguors naturals,
    32     ez yeu, pensant, vos mi[r] per luyn que vaya.

    33     Ho lluyn ho pres, ho de jorn ho de nit,
    34     tuyt mey cossir son per tostemps pusat
    35     en vos, jançer, a cuy Dieus ha donat
    36     tal pretz, que·n son tuyt l’envegos honit;
    37     mas de mi·s tayn, bella dopna, que·m playa
    38     lo vostro be, he que fos trits dels mals,
    39     car vos mi dats molts alegres jornals
    40     e·mb podets ffar guerir de tota playa.

    41     Na Flors-de-pretz: a vos cove me·n vaya,
    42     mos jenolls flechs, cridant merçe dels mals
    43     que·m don’Amors, amb ses tellans destrals,
    44     e puixs farets de me tot quant vos playa.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 59.

 

Incipitario di Guillem de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc