Rialc
Rao 101.1

            Guillem de Masdovelles


    1      Del cruzel crim de lleza magestat
    2      encolpar vull a vosaltres, açi,
    3      qui ’b gentils mots ffaytz proces contre mi
    4      e mon costum e ma gran potestat,
    5      amb grieus clamors, no poden ssostenir
    6      los mals d’emor que us fau ssohen sentir,
    7      mas, si virtutz cascus en vos agues,
    8      no m’agrets fayt ten desonest proçes.

    9      Yeu suy le dieus d’emor, quez ay conques
    10     caixs tot lo mon ab los colps del mieu dart,
    11     e ges nulls homs no·n ha ten ssoptil art,
    12     q’ab sol un colp no l’aya llieu ssotsmes,
    13     pero·l gentil quez han cor virtuos,
    14     cant son neffrat d’eytal colp amoros
    15     son plus valen, e no·s volon clamar
    16     del mal qui·ls ffay en pretz d’onor montar.

    17     Molts cavalhiers vos poria nomnar
    18     qu’ieu hay ffarits, ab ma segeta, ffort,
    19     e·ls ay portats caix en peril de mort,
    20     e null socors an may poscut trobar;
    21     amb tot ayço, ilh, cosirant l’onor
    22     hon son montat ssoffrint aytal dolor,
    23     tostemps de mi han volgut dir gran be,
    24     c’ayci·s pertayn qui virtut port’ab sse.

    25     De miçer Llach he Palamides, cre
    26     ajats lleguit com foron cavalhier
    27     de trop naut pretz, e may pogron haver
    28     de llurs turmens, piatat ni merçe;
    29     de Llansalot, de Tristayn, eysamen,
    30     sap tot lo mon qu’eron neffrat grieumen
    31     del mieu stoch, mas ilh agron pretz tal,
    32     que per null temps volgron de mi dir mal.

    33     Per que, si us platz esser de mon hostal,
    34     no us vullats ges reclemar del mieu us,
    35     mas clamats vos del vostre mal habus,
    36     qui ’b pauch trebalh volets l’amor coral
    37     de les c’aymats, e no·s pot ffar, per Dieu;
    38     trebelhats ffort, si res volrets del mieu,
    39     car yeu ssohen, qui say cascus que ffa,
    40     los do tal joy com degut los sera.

    41     Per un velhart vos tremet aquest brieu;
    42     no·l fassats dan per ço, ne us sia grieu,
    43     car çelhs qui mal per çests fayts li fera,
    44     de ses amors plezers null temps aura.

    45     Mos cars senyors: yeu tem l’amoros dieu
    46     ab cor homil, ez ham tot ço del ssieu,
    47     e suy ffizans quez elh me donara
    48     lo joy complit qui may no felhira.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 59.

 

Incipitario di Guillem de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc