Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Bon esforç mal astre venç
    2      on fau per vos b[ona] dança
    3      gentil prous dona plasens.

    4      Sabets er que m’han luynats
    5      de xantar con far sulia,
    6      francha douça dona mia,
    7      car tots cells se·n son lexats
    8      qui·m tenien companyia,
    9      on m’avench segre lur via,
    10     car suy duptans d’una gens
    11     qui·s fan de bella semblança,
    12     puys jutgen entre les dens.

    13     Mas er ay regoneguts
    14     com jamays no·s deu estrayre
    15     de ben far mentre·l pot fayre
    16     per dits de lausengers nuts
    17     de tots bens, plens de mal ayre.
    18     Per qu’eu tots temps vull retrayre
    19     vostres pretz es tan valens
    20     qu’el mon no n’havetz egança,
    21     tan es vostre bell cors genç.

    22     Can volch far Nostre Senyor
    23     vostro humil gaya figura
    24     dix: «Façam neta e pura
    25     dona, del mon la millor,
    26     tal que tota creatura
    27     la laus», perqu’eu non hay cura
    28     de re enanç del mal diens;
    29     sol q’aia vostr’amistança,
    30     be·m plaz que·n sion dolentz.

    31     Mon cor e tots mos .v. senys
    32     ay en vos e m’esperança,
    32     bell sen Johan resplandents.

 

 

 

Ed. Gemma Avenoza, Rialc 2004.

Ms.: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Palat. 1052, c. 15r; olim Museo di fisica e storia naturale di Firenze. || 2 una llacuna provoca la pèrdua de part de dues síl·labes al vers. 3 dona esmenat posteriorment en done al ms., mantenim la primera forma transcrita pel copista. — 4 Sabets er] sabets e ms. — 16 lausengers] lausegers ms.    BITECA CNUM 7379.

Cfr. [. . .] domna de bon ayre, Na dolça res, be m’es greu.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc