Rialc
Rao 0.93

            Poesie anonime


    1      No us vullau metr’en amar,
    2      galans, si us do Deu salut,
    3      pus un coxo geperut
    4      vos vol les damas privar,
    5      e vullau desliberar
    6      de no pus seguir Amor,
    7      pus que tal competidor
    8      se dispon en fer vos guerra.
    9      La panadera.

    10     A tots vull certificar
    11     quina es sa perfeccio:
    12     tostemps fa collaccio
    13     de merda, depuys sopar,
    14     no·l volguesseu encontrar
    15     perque no us tocas l’ale,
    16     car si u fa, jur vos, en fe,
    17     tantost caureu mort enrera.
    18     La panadera.

    19     En sa vida nunque·s moca;
    20     veureu li lo nas rajar,
    21     si desig ha d’esmirlar,
    22     ses viltats fa per la boca.
    23     O quin servidor de copa!
    24     Que fos molt larc lo sopar,
    25     may fa sino tremolar.
    26     Crech que u fa qu’ix de Piera.
    27     La panadera.

    28     En lo que denant li penge
    29     be·m semble birba de porch.
    30     Lo vila pudent, exorch,
    31     sap Deu que tot s’en desmenge.
    32     Com va a missa al diumenge
    33     ses faltes vol desfressar;
    34     mas no u pot dissimular,
    35     per que tot s’en desespera.
    36     La panadera.

    37     Depuys te un accident,
    38     mal de caure s’anomena.
    39     Te un sobros en la squena.
    40     En la fe es different.
    41     Donchs, muyra cuytadament
    42     pus que es moro renegat.
    43     Crech diable l’a ’ngenrat
    44     o lo rebi de Cervera.
    45     La panadera.

    46     Que hisque d’ell Anticrist
    47     ja es cert profetizat.
    48     Donchs, sia pres e ligat
    49     que ’xi u mana Jesuchrist.
    50     Pus que tots haveu per vist
    51     sos actes, vaj’a la plaça
    52     e caschu don li ab massa
    53     o cop de lansa porquera.
    54     La panadera.

    55     Diables per clergues haja
    56     en la sua sepultura,
    57     car hom de ten vil figura
    58     en infern es son statge.
    59     No deu veure la ymatge
    60     del qui ha perfeccio:
    61     Diable per fin patro,
    62     que may fot sino somera.
    63     La panadera.

    64     No entench pus a parlar
    65     d’aquest gentil companyo.
    66     Pres m’en ha compassio
    67     del ventre, que l’oig bramar.
    68     Dedins crech deu aportar
    69     calapets, serps e granotes,
    70     dragons, grills, luerts, miloques.
    71     Un cant fan qui l’entenera.
    72     La panadera.

    73     Requir vos, mossen vaguer,
    74     mosse·l batle e jurats,
    75     que siau tots acordats
    76     de dar mort a aquest cuyner,
    77     que ell es gran homayer,
    78     digne es de pendre mort.
    79     Per que us prech siau d’acort
    80     que·l cremeu a la padrera.
    81     La panadera.

    82     No vullau pus dilatar
    83     en donar li la sentencia.
    84     Pus que tots haveu prudencia,
    85     no·l volguesseu reservar.
    86     Si no veureu pedrejar
    87     ab grans lamps e vents e trons;
    88     veureu secar rius e fons,
    89     si li dau hora d’espera.
    90     La panadera.

    91     Si aço be no us vendra,
    92     de complaure·m de sa fi,
    93     ajau prest un barganti
    94     e hisque ych vuy o dema.
    95     Avis vos que may ploura,
    96     si dins Panades habita,
    97     que ell es gran sodomita,
    98     ypocrit en la carrera.
    99     La panadera.

 

 

 

Ed. Martin de Riquer, «Las “coplas de la panadera” en Cataluña», Philologica Hispaniensia in honorem M. Alvar, vol. III, Madrid, Gredos, p. 441.

Cfr. 0.75, 0.92.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc