Rialc
Rao 0.119

            Poesie anonime


                   . . .  
    1      qui fo amb ells.

    2      Tuyt s’atenien a fer crespels
    3      que non an als,
    4      ab tant lo senyor dels Cacals
    5      venc dels canins
    6      e aporta·ls un gran padris
    7      ab puriol.
    8      Van a casa d’un cabiscol,
    9      pla e corent.

    10     Axi estant, vench un gran vent
    11     qui no fo bel,
    12     e una dona vench derer
    13     ab un budel,
    14     que li volch dar, per cobrar ell,
    15     si fer ho pot.
    16     La falde·s leva de son trot
    17     per mils anar.

    18     E·l mila se·n va luny passar
    19     en lo loch alt
                   . . .

 

 

 

Ed. (parziale) Joan Ors, «Sobre l’extravagància del “Poemet extravagant”», in Miscel·lània Aramon i Serra, vol. III, Barcelona, Curial («EUC»), 1983, pp. 413-424.

Torna all’edizione di riferimento.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc