Sommario

Libri ricevuti ragionati

Ausiàs March, Versek, Poemes, Poemas, traducció hongaresa de Déri Balázs i castellana de Pere Gimferrer i José María Micó, Budapest, Íbisz, 2000, pp. 164. – ISBN 963-85852-8-5

Quatre columnes cada dues planes, amb els textos sinòptics i notes en hongarès, que contenen aclariments i bibliografia. La tria de poemes: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 18, 19, 23, 27, 28, 29, 39, 46, 54, 59, 68, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 89, 96, 105, 111, 123.  [L.B.]

Libri