Sommario

Libri ricevuti ragionati

March-Soberanas.jpg (137870 byte)

Ausiàs March, Poesies, a cura de Pere Bohigas, edició revisada per Amadeu-J. Soberanas i Noemí Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC», Col·lecció B, 19), 2000, pp. xii-602. – ISBN 84-7226-689-3

 

 

 

 

 

Libri