Sommario

Libri ricevuti ragionati

Miquel Pujol i Canelles, Poesia occitanocatatalana de Castelló d’Empúries. Recull de poemes de final del segle XIII i primer terç del XIV. Introducció, edició crítica, traducció, notes i glossari, Figueres, Institut d’Estudis Empordanesos - Girona, Patronat Francesc Eiximenis, 2001, pp. 384 + 16 tavole f.t. – ISBN 84-923660-3-6

 

Libri