Sommario

Libri ricevuti ragionati

Jordi de Sant Jordi, Poesies, edició crítica d’Aniello Fratta, Barcelona, Editorial Barcino («Els nostres clàssics». Col·lecció B, 26), 2005, pp. 260. – ISBN 84-7226-716-4


 

Libri