Sommario

Libri ricevuti ragionati

Cançoner Aguiló, edició de Gabriel Ensenyat i Pujol, Joan Mas i Vives, Joana M. Matas i Alomar & Antoni Mut i Calafell, Palma de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 2000, pp. 503. – ISBN 84-89868-42-5

Facsímil amb transcripció interpretativa (pp. 81-495) del còdex de poesia narrativa catalana medieval que va ser propietat d’Estanislau Aguiló i que es conserva a la Societat Arqueològica Lul·liana de Palma. Obren el volum una introducció general (pp. 7-22) i una descripció codicològica (pp. 23-80); el tanquen una breu bibliografia i algunes làmines suplementàries. Índex: Bernat de So, Vesió, p. 82; Jaume March, Lo rauser de la vida gaia, p. 126; id., Debat entre honor e delit, 136; id., La joyosa garda, p.146; Pere March, Lo compte final, p.158; id., Lo mal d’amor, p. 164; id. L’arnès del cavaller, p. 176; Escondit, p. 214; Joan de Castellnou, Compendi de la coneixença dels vicis en els dictats del gai saber, p. 216; Pistoleta, fragments, p. 348; Fraire de Joi e Sor de Plaser, p. 352; Peire Vidal (?), «Axí com cell qui del tot s’abandona», p. 412; El déu d’amor caçador, p. 418; «Senyora graciosa» (noves rimades), p. 428; Guillem de Torroella, La Faula, p. 430.  [L.B.]

 

 

Libri