Rialc
Rao 95.9

            Jaume March


    1      Un sobrespler m’es vengut per lo veure,
    2      ffent me passar e concebre desig
    3      qui nos partra de mi, e no u puch creure,
    4      pus calitat veig estar en lo mig.
    5      E am crescut un ten estrem voler,
    6      qui per son nom es apallat amor,
    7      quim tol lo seny, sentiment e saber,
    8      e fa u que may he gustat tal sabor.

    9      E, puys apres, quant jo no pusch veher
    10     lo qui m’a tolt tant sobiran lo cor,
    11     esmaginant estich en tal plaher
    12     que dins lo cel nol pusch haver major,
    13     e com pens que so vengut en tal loch
    14     qui es, del mon, par del millor triat,
    15     e als no veig quim diga gran ne poch,
    16     volent parlar ab dreta veritat.

    17     Com esmagin sa bellesa nom moch
    18     de mon pensar, ans estich enradrat;
    19     de res no veig perqu’aycesta no toch
    20     en aquest mon, de cors glorifficat
    21     perqu’es tan luny de totes quantes son
    22     en tant quant ha, sens comparicio,
    23     e per ao l’arma, lo cors lin don,
    24     pus qu’es mon Deu e ma devocio.

    25     La gran amor quel port veig quem confon,
    26     ffent ma sentir estrema passio,
    27     oblidant mi en lo restant del mon,
    28     no rebugant d’elgun’occasio
    29     sol que pensas la voluntat guanyar,
    30     lexant a Deu, lo mon e tots los sants,
    31     car en punt so que no puch reposar
    32     ni he menys seny que han los pochs infants.

    33     A Deu bendich, perque la volch formar
    34     en aquest mon complida de bens tants;
    35     a Deu bendich, perque lam fa amar,
    36     pus qu’he triat mils de tots los amants;
    37     a Deu bendich, perque la creha tal
    38     que tot lo mon lam desiga servir;
    39     a Deu bendich, pus no y ha negun mal,
    40     sino tants bens que nols poria dir.

    41     Lo qui volra saber la qui tant val
    42     cerch be lo mon per totes parts, e mir:
    43     la que veura que res nol sab egual,
    44     aquella es la quim pot fer morir.

 

 

 

Ed. Josep Pujol: Jaume March, Obra potica, Barcelona, Barcino (ENC), 1994.

 

Incipitario di Jaume March
Indice degli autori

Rialc