Rialc
Rao 95.7bis

            Jaume March


    1      Sey’En Bernat, volgre·m costes I march
    2      d’aur esmeratz qe·l bon cossari ’N Broylh
    3      fos costa me, per enviar a ’Lcolh,
    4      qe m’aportes dins una nou d’axarch
    5      d’un fin anguen, car trop me n’a grans fams
    6      foçets garits e qe no foçets manch,
    7      e can yeu vey anar vos com a cranch
    8      lo cor me sint tam prim com fil d’estams.

    9      E, car yeu port de vostre mal gran carch,
    10     pausats hi sus alscuns brots de fonoylh,
    11     e puys rompets ab terroç de coffoylh
    12     les dens al ca, perqe·l boci l’amarch,
    13     e qe·l façats trayre deffora·ls cams,
    14     rompen sa pelh, si qe no haja stanch
    15     tro sia morts jus un preyon barranch,
    16     q’exi·s deu far de semblans affarams.

    17     Coloma pros, lo vostr’emoros ams
    18     . . . de vos no·m planch.

 

 

 

Ed. Josep Pujol: Jaume March, Obra poètica, Barcelona, Barcino («ENC»), 1994.

Risposta a Bernat (cfr. 16bis.1).

 

Incipitario di Jaume March
Indice degli autori

Rialc