Rialc
Rao 95.4c

            Jaume March


    1      Ceyla qu’ieu port en semblan de colomba
    2      mi te joyos, mays a les vets me plomba,
    3      e, car say qu’es molt pus dolça que pomba,
    4      jes no m’o preu sitot me lanc’e·m pomba;
    5      ans a les vetz, com mon cor en als tomba,
    6      m’es axi greu com si stava dins tomba,
    7      per qu’ieu segray de comba en recomba
    8      mon dreig cami, tro que n’haj’una plomba.

 

 

 

Ed. Josep Pujol: Jaume March, Obra poètica, Barcelona, Barcino («ENC»), 1994.

 

Incipitario di Jaume March
Indice degli autori

Rialc