Rialc
Rao 95.3

            Jaume March


    1      Dos son los alts, segons lo meu parer,
    2      ab que amor fa sa perfeta obra,
    3      e de l’hun sols algun pora esser
    4      un poch temps pres, mas sa libertat cobra,
    5      que no sta ’n pus lo durar d’un cars tal
    6      sino en tant com se tarda·l partir,
    7      si sta be l’als d’on l’altr’alt deu venir,
    8      sens lo qual res no y ha perfet ni val.

    9      Si y son abduy, vos dich qu’es cas mortal
    10     e tal que ans vos porieu morir
    11     qu’ever remey, si se·n volgues jaquir
    12     amor axi, sens obrar pus jornal,
    13     perque no·s pot fer, sens una manera
    14     qu’ell’ha de ffer, una tal egualtat:
    15     que·l loch d’on ve l’occasio primera
    16     haja·ls dos alts e no y sia scusat.

    17     D’aquests dos alts, lo primer es un grat
    18     qu’hom ha tantost, sol vehent la persona
    19     jove, gentil, ab gest ple d’onestat
    20     e molt de bens de que natura dona.
    21     Aquest aytal mou dels hulls, he primer
    22     de dar al cor que l’altre moviment;
    23     per que tal alt, si no ’s primerament,
    24     no pot depuys esser tan vertader.

    25     Enapres ve l’altre que us dich darrer,
    26     qu’en l’espirit fa son bon fonament,
    27     car vol bondat, graci’e sentiment,
    28     ab gentil cor, seny, virtut e saber.
    29     De cosas tals e semblants se contenta
    30     l’enteniment hi s’i va delitant;
    31     aquest es l’alt que dona la empenta
    32     e desamar, ver’amor reffermant.

    33     Tals son los alts, e semblant virtut han
    34     que de ço·s fa la bona soldadura
    35     ab que d’amor sold’a ’lscuns affany gran
    36     los dos volers, e fa l’obra que dura.
    37     E jo per ço li suplich tant com sce
    38     que, pus en mi vol tant perfet obrar
    39     dant me·ls dos alts, que no·s vulla cansar,
    40     ans lla hon sab los vulla dar tambe.

    41     Digna de molt, e a vos clam merce
    42     que, si amor de mi us volra tocar,
    43     no li vullau gens en res contrestar
    44     ne guardeu jo si maresch tant de be.

 

 

 

Ed. Josep Pujol: Jaume March, Obra poètica, Barcelona, Barcino («ENC»), 1994.

 

Incipitario di Jaume March
Indice degli autori

Rialc