Rialc
Rao 94.97

            Ausiàs March


    1      Qui, sino foll, demana si m’enyor,
    2      essent absent, d’aquella qui·m fa viure?
    3      E si no plor, qui es lo qui·m veu riure,
    4      si be no pas continua dolor?
    5      Tots mos delits en hu e transportat;
    6      Amor li plau en mi fer aquest cambi;
    7      lo mon no te res valent lo recambi
    8      de l’esperant lo be tan desijat.

    9      Tant es lo be qui m’es davant possat,
    10     que sens dolor visch aquell esperant;
    11     si no l’atench, sere tan malanant
    12     qu’en aquest mon infern haure trobat.
    13     Contentament la una part me dona,
    14     per l’altra es ma vida tribulada:
    15     ab mort esta en balança posada,
    16     tement que por ma sperança confona.

    17     De punt en punt ma sperança·m bandona,
    18     e venç me por d’aquell mal que yo·m tem.
    19     Qui es aquell en poch amar estrem
    20     que segurtat prenga per companyona?
    21     Per molt amar en altre mi tresport,
    22     si qu’esser pens tot la persona ’quella;
    23     seria ’l mon una gran maravella
    24     que no agues por de la mala sort.

    25     Viur’en delit port’ab si por de mort
    26     car d’aquell es enemich sobira,
    27     e si Amor delit james porta,
    28     yo so aquell qui·n puch fer lo report.
    29     O Mort, qui est de tots bens envejosa,
    30     y en tal voler te segueix la Fortuna!:
    31     cascuna prech que mudeu ley alguna,
    32     no ressemblant a la qui m’es dapnosa.

    33     Saber se pot ma vida perillossa
    34     caent en mans d’enemichs tan mortals;
    35     pobres e richs senten sos aspres mals,
    36     e cascu d’els ab maner’argulossa.
    37     Seguesquen mi tots los que amaran,
    38     mon ris o plor qualque d’ells me seguexqua,
    39     car yo son prest de tastar fel o bresqua
    40     per los qui mal o be d’Amor pendran.

    41     Lir entre carts, passions d’Amor fan
    42     Tembre y Fiar estar dins un hostal;
    43     de gran remor duptar un punt no cal,
    44     e guay d’aquells qu’entre llurs mans estan!

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LIV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc