Rialc
Rao 94.95

            Ausiàs March


    1      Qui no es trist, de mos dictats no cur,
    2      o ’n algun temps que sia trist estat,
    3      e lo qui es de mals passionat,
    4      per fer se trist no cerque loch escur;
    5      lija mos dits mostrans penssa torbada,
    6      sens algun’art, exits d’om fora seny,
    7      e la raho qu’en tal dolor m’enpeny
    8      Amor ho sab, qui n’es causa estada.

    9      Alguna part, e molta, es trobada
    10     de gran delit en la pensa del trist,
    11     e si les gents ab gran dolor m’an vist,
    12     de gran delit m’arma fon conpanyada.
    13     Quant simplament Amor en mi habita,
    14     tal delit sent que no·m cuyt ser al mon,
    15     e com sos fets vull veure de pregon
    16     mescladament ab dolor me delita.

    17     Prest es lo temps que fare vida’rmita
    18     per mils poder d’Amor les festes colrre;
    19     d’est viure strany algu no·s vulla dolrre,
    20     car per sa cort Amor me vol e·m cita.
    21     E yo qui l’am per si tant solament,
    22     no denegant lo do que pot donar,
    23     a ssa tristor me plau abandonar
    24     e per tostemps viur’entristadament.

    25     Traure no pusch de mon enteniment
    26     que sia cert e molt pus bell partit
    27     sa tristor gran que tot altre delit,
    28     puys hi recau delitos languiment.
    29     Alguna part de mon gran delit es
    30     aquella que tot home trist aporta,
    31     que planyent si lo planyer lo conforta
    32     mes que si d’ell tot lo mon se dolgues.

    33     Esser me cuyt per moltes gens repres
    34     puys que tant lou viur’en la vida trista,
    35     mas yo qui he sa glori’a l’ull vista,
    36     desig sos mals puys delit y es promes.
    37     No·s pot saber, menys de lla speriença,
    38     lo gran delit qu’es en lo sols voler
    39     d’aquell qui es amador verdader
    40     e ama si vehent s’en tal volença.

    41     Lir entre carts, Deu vos don conexença
    42     com so per vos a tot estrem posat;
    43     ab mon poder Amor m’a ’nderocat
    44     sens aquell seu d’infinida potença.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXXIX.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc