Rialc
Rao 94.9

            Ausiąs March


    1      Axi com cell qui·s veu prop de la mort,
    2      corrent mal temps, perillant en la mar,
    3      e veu lo loch on se pot restaurar
    4      e no y ateny per sa malvada sort,
    5      ne pren a me, qui vaig affanys passant,
    6      e veig a vos bastant mos mals delir.
    7      Desesperat de mos desigs complir,
    8      ire pel mon vostr’ergull recitant.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiąs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinąs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagčs LXXXI.

 

Incipitario di Ausiąs March
Indice degli autori

Rialc