Rialc
Rao 94.87

            Ausiąs March


    1      Quant plau a Deu que la fusta peresqua,
    2      en segur port romp ancores y ormeig,
    3      e de poch mal a molt hom morir veig:
    4      null hom es cert d’algun fet com fenesqua.
    5      L’ome sabent no te pus avantatge
    6      sino que·l pech sol menys fets avenir.
    7      L’esperiment y ells juhis veig fallir;
    8      Fortuna y Cas los torben llur usatge.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiąs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinąs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagčs LXXXII.

 

Incipitario di Ausiąs March
Indice degli autori

Rialc