Rialc
Rao 94.82

            Ausiàs March


    1      Pren me n’axi com al patro qu’en platga
    2      te sa gran nau e pens aver castell;
    3      vehent lo cel esser molt clar e bell,
    4      creu fermament d’un’ancora ssats haja.
    5      E sent venir soptos hun temporal
    6      de tempestat e temps incomportable;
    7      leva son juhi: que si molt es durable,
    8      cerquar los ports mes qu’aturar li val.

    9      Moltes veus es que·l vent es fortunal,
    10     tant que no pot surtir sens lo contrari,
    11     e cella clau qui us tanqua dins l’armari
    12     no pot obrir aquell mateix portal.
    13     Axi m’a pres, trobant m’anamorat,
    14     per sobresalt qui·m ve de vos, m’aymia:
    15     del no amar desalt ne te la via,
    16     mas hun sol pas meu no y sera trobat.

    17     Menys que lo peix es en lo bosch trobat
    18     e los lleons dins l’aygu’an lur sojorn,
    19     la mi’amor per null temps pendra torn,
    20     sol conexent que de mi us doneu grat;
    21     e fiu de vos que·m sabreu be conexer,
    22     e, conegut, no·m sera mal grahida
    23     tota dolor havent per vos sentida;
    24     ladonchs veureu les flames d’amor crexer.

    25     Si mon voler he dat mal a parexer,
    26     creheu de cert que ver’amor no·m luny;
    27     pus que lo sol es calt al mes de juny,
    28     ard mon cor flach sens algun grat merexer.
    29     Altre sens mi d’aço merex la colpa;
    30     vullau li mal, com tan humil servent
    31     vos te secret per son defaliment;
    32     cert, es Amor que mi, amant, encolpa.

    33     Ma volentat ab la raho s’envolpa
    34     e fan acort, la qualitat seguint,
    35     tals actes fent que·l cors es defallint
    36     en poch de temps una gran part de polpa.
    37     Lo poch dormir magres’al cors m’acosta,
    38     dobla·m l’engyn per contemplar Amor;
    39     lo cors molt gras, trobant se dormidor,
    40     no pot dar pas en aquest’aspra costa.

    41     Plena de seny, donau me una crosta
    42     del vostra pa, qui·m leve l’amargor;
    43     de tot mengar m’a pres gran desabor,
    44     sino d’aquell qui molt’amor me costa.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès II.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc