Rialc
Rao 94.76

            Ausiàs March


    1      On es lo loch on ma penssa repose?
    2      On sera, on, que mon voler contente?
    3      Ab escandall yo cerch tot fons e tente,
    4      e port no trob on aturar me gose.
    5      Lo que, dabans, de tot vent me guardava
    6      es envers mi cruel plaga deserta;
    7      vagabunt vaig, la casa qui m’es certa;
    8      treball es gran en part on yo vagava.

    9      On es aquell delit, quan yo pensava
    10     esser amat de la qui m’entenia?
    11     Tot mon voler y el seu no·m defenia
    12     d’amar, en tant com son poder bastava.
    13     Tots los senyals c’amor donen entendre,
    14     en ella viu, no tolent ne la obra.
    15     Qui es aquell qu’en amor tant descobra,
    16     que no·n pogues d’ella sentiment pendre?

    17     Ja res del mon dolor no·m pot deffendre,
    18     perdut es ja tot lo goig de mon viure,
    19     a mos amichs de tristor puch escriure,
    20     no·m basta temps a poder me·n rependre.
    21     Tant la tristor ha falagat ma penssa,
    22     que tot m’es trist quant puch oir ne veure,
    23     tant que m’es greu que yo vinga en creure
    24     que a tristor yo pusqu’aver deffenssa.

    25     Puys que Amor ab lo cor ferm dispensa
    26     que sos delits follament los espere
    27     —e per aço del mon me desespere,
    28     car sens amor tot delit m’es offenssa—,
    29     l’arma coman a Deu, lo qui l’a feta,
    30     lexant lo cors desastruch per mal astre;
    31     ja no li plau de sos volers lo rastre,
    32     puys ab dolor viu per ell, no discreta.

    33     Si com l’om vell, qui ’n son temps vid’a feta
    34     sats plaentment en algun’art apresa,
    35     e per fort cas aquella l’es defesa
    36     —no sab en que son giny de viure meta—,
    37     ne pren a mi, que no se com me visca,
    38     perque d’Amor me veig tancada porta,
    39     ne sse pus fer, ne·l voler me comporta
    40     que d’aquest hus per altre yo·m desisca.

    41     O foll’Amor, malament se arrisca
    42     qui per virtuts vol amar nulla dona;
    43     sa calitat y el loch la fan ser bona,
    44     car en raho, qual sera la que y visca?

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXXVI.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc