Rialc
Rao 94.75

            Ausiàs March


    1      Hohiu, hohiu, tots los qui be amats,
    2      e planyeu mi si deig esser plangut,
    3      e puys veheu si es tal cas vengut
    4      en los presents ne ’n los qui son passats.
    5      Doleu vos, donchs, de mi, vostre semblant
    6      en soferir la dolor delitable,
    7      car tost de mi se dolrra lo diable
    8      com veura mi semblant mal d’el passant.

    9      Qui es l’om viu, tal dolor suffertant,
    10     que desig ço de que se desespera?
    11     Aytant es greu que no par cosa vera
    12     desijar ço de qu’es desesperant.
    13     Ne so ’nganat de mon mal estament:
    14     tot quant pratich tornar me sent en dan;
    15     menys de poder me trob, havent lo gran,
    16     car no m’esforç per mostrar mon talent.

    17     Mon primer mal es mon esperdiment,
    18     per que m’ahir e per no res m’acus;
    19     e lo segon es terrible reffus
    20     que vos mostrau si us feya ’nqueriment.
    21     Portat me trob a molt prop de ma fi,
    22     puys mon voler cas inpossible guarda;
    23     no tardara l’ora, que ja fos tarda,
    24     que tendre·ls peus en l’avorrit cami.

    25     Si per null temps en contr’Amor falli,
    26     yo·n son repres, planyent me·n l’enemich,
    27     e may vers mi pogui esser amich,
    28     car per null temps poder hi despengui.
    29     Hoc lo voler me trob en habundança,
    30     mas del poder no·n se pus enpobrit,
    31     car yo peresch e son tan defallit
    32     que no puch dir: «En vos es ma sperança».

    33     Una sabor d’agr’e dolç Amor lança
    34     que lo meu gust departir les no sab:
    35     dins mos delits dolor mortal hy cap,
    36     e tal dolor ab delit ha ligança.
    37     Mas yo·m reprench com parlar m’a plagut
    38     de ço qu’en mi no basta la sciencia;
    39     sobresamor me porta ignoscencia:
    40     vull e desvull sens cas esdevengut.

    41     Lir entre carts, creeu l’amador mut
    42     y al cambiant de punt en punt color,
    43     e al pauruch com se menbra d’Amor;
    44     de l’atrevit sia son temps perdut.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XIX. 

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc