Rialc
Rao 94.69

       Ausiàs March


    1      No sech lo temps mon pensament inmoble,
    2      car no·s trespost de un esser en altre;
    3      Ffortuna vol son torn variat perdre,
    4      si qu’amistat ab fermetat acapta:
    5      quant m’a sentit al pus jus de son centre,
    6      aspres ha fets los corons de sa roda,
    7      perqu’allissant, en altre torn, no munte
    8      a sseure lla on es lo gran desorde.

    9      Com l’envejos, qui soberc dan vol rebre
    10     perque major dan son desamich senta
    11     e pren delit del mal que veu soferre,
    12     tant que no sent lo mal qui l’es proisme,
    13     tal semblant cas Fortun’ab mi pratica:
    14     ffahent proces a sson delit denulle,
    15     muda lo nom que pren d’esser no ferma,
    16     pert son plaer qu’es no dar temps al vogi.

    17     Si com aquell c’adorm ab artifici
    18     son cors perque la dolor no sufferte,
    19     volgr’adormir los penssaments qui·m porten
    20     coses a que ma voluntat s’enclina,
    21     causant en mi cobejança terrible,
    22     passionant l’arma, qui es ajunta
    23     en soffertar aquest turment tan aspre
    24     ab lo meu cors, qui ’n tal cas l’acompanya.

    25     Si co·l castor caçat, per mort estorçre,
    26     tirant ab dents part de son cors aranqua
    27     —per gran instint que Natura li dona
    28     sent que la mort li porten aquells membres—,
    29     per ma raho volgr’aver conexença,
    30     posant menyspreu als desigs qui·m turmenten,
    31     matant lo cors, enpeccadant me l’arma,
    32     si que jaquir los me cove per viure.

    33     En aquell punt que·l cobejar me sopta
    34     volgra sser foll, ab la pensa tan vana,
    35     que no pensas pus aventurat home
    36     Fortun’agues prosperat de bens mobles.
    37     En gran calor lo fret tot hom desija,
    38     ne creure pot que james l’ivern torne;
    39     axi me·n pren com dolors me congoxen:
    40     creure no pusch qu’en part de content baste.

    41     Lir entre carts, si lo comun enginy
    42     es tan grosser que no us bast a compendre,
    43     vullau ab Deu fer que si Fe los basta,
    44     sia remes lo peccat d’amor folla.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXIV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc