Rialc
Rao 94.66

            Ausiàs March


    1      No pens algu que m’allarch en paraules
    2      e que mos fets ab los dits enferesqua,
    3      ans prech a Deu que de present peresqua,
    4      si mon parlar atany en res a faules.
    5      Mos fets d’amor ab los romans acorden,
    6      que foren mes que los escrits no posen;
    7      cells qui d’amor en lo mal se reposen,
    8      en creure mi consciences no·ls morden.

    9      Sens amor son aquells c’ab mi discorden
    10     e la dolor de amor temoregen,
    11     e quant hi son, exir d’ella cobejen
    12     e per tots temps de ssi mateys recorden.
    13     Poch es amant qui dolor lo turmenta,
    14     si que volgues menyscabar de aquella;
    15     dins la dolor es una maravella
    16     que no sse com lo delit s’i presenta.

    17     Dolor d’amor a mi tant no turmenta
    18     qu’exir volgues de son amargos terme,
    19     e si davant me veig d’absença verme
    20     e lo conort contr’amor dant empenta,
    21     yo·m dolch en tant de guarir de la plaga
    22     que cerch verins per que lo conort muyra,
    23     y en gran delit mon cor james abuyra
    24     ffins que ’n amor ma penssa esta vaga.

    25     Un gran delit als amadors s’amaga,
    26     a tots aquells que ’n molt’amor no venen:
    27     en llur voler delit d’amor no prenen,
    28     no ssenten be, si esper no·ls falaga.
    29     No es al mon tan gran delit de penssa
    30     com lo penssar en la persson’amada,
    31     e qui l’ateny, tota caus’oblidada,
    32     si que a ssi no troba mentre y penssa.

    33     Tebeu voler delit d’amor deffenssa;
    34     los estrems han de be complit semblança:
    35     lo poch voler no ha por ne sperança,
    36     rebre no pot gran be ne molt’offenssa;
    37     e l’alt estrem ell si mateix delita:
    38     no recordant, del be venint espera.
    39     Cascu d’aquests ha la sua carrera,
    40     e lo del mig no sab hon se habita

    41     Yo so aquell servent qui no despita
    42     si no ateny del servey conexença:
    43     tot es aquell hon ha sa benvolença
    44     y en son voler tot lo seu abilita.
    45     Tant en amor ma penssa ’n alt grau munta
    46     que m’arma es dins en lo cors que ama,
    47     e so content de qualsevulla fama:
    48     en res de mi voluntat he defunta.

    49     Dins si mateix veu gran gloria junta
    50     qui de amor be ne mal no espera,
    51     altre amant ab voluntat sancera,
    52     per ses virtuts, sens passio conjunta.
    53     Nostr’esperit sols bens e virtuts guarda
    54     quant solament usa de sa natura,
    55     amant per si aquella creatura
    56     que les virtuts als vicis li son guarda.

    57     Lir entre carts, qui d’amor se pren guarda,
    58     tres parts se·n fan, dues seguint natura:
    59     la huna mor, e l’altra tostemps dura,
    60     la terça es que fals apetit guarda.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXXIII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc