Rialc
Rao 94.65

            Ausiàs March


    1      No·m pren axi com al petit vaylet
    2      qui va cerquant senyor qui festa·l faça,
    3      tenint lo calt en lo temps de la glaça
    4      e fresch, d’estiu, com la calor se met;
    5      preant molt poch la valor del senyor
    6      e concebent desalt de sa manera,
    7      vehent molt clar que te mala carrera
    8      de cambiar son estat en major.

    9      Com se fara que visca sens dolor
    10     tenint perdut lo be que posseya?
    11     Clar e molt be ho veu, si no ha follia,
    12     que may pora tenir estat millor.
    13     Donchs que fara, puix altre be no·l resta,
    14     sino plorar lo be del temps perdut?
    15     Vehent molt clar per si ser decebut,
    16     may trobara qui·l faça millor festa.

    17     Yo son aquell qui ’n lo temps de tempesta,
    18     quant les mes gents festegen prop los fochs
    19     e pusch haver ab ells los propris jochs,
    20     vaig sobre neu, descalç, ab nua testa,
    21     servint senyor qui james fon vassall
    22     ne·l vench esment de fer may homenatge,
    23     en tot leig fet hague lo cor salvatge,
    24     solament diu que bon guardo no·m fall.

    25     Plena de seny, leigs desigs de mi tall;
    26     erbes no·s fan males en mon ribatge;
    27     sia entes com dins en mon coratge
    28     los penssaments no·m devallen avall.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXVIII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc