Rialc
Rao 94.57

            Ausiàs March


    1      Molt he tardat en descobrir ma falta,
    2      per joventut que·m nega speriment.
    3      En hun cas nou l’om es mal conexent,
    4      e ja pus fort havent raho malalta
    5      per gran esforç de folla voluntat;
    6      car tant com es la voluntat moguda,
    7      hom deu haver del seny major ajuda
    8      si virtuos deu esser nomenat.

    9      Qui son cami verdader ha erat
    10     per anar lla hon vol sojorn haver,
    11     es li forçat que prengua mal sender
    12     e may venir a son loch desijat.
    13     Tal cas m’a pres, volent me contentar
    14     mon ferm voler per altre tal amant:
    15     no ha trobat lo seu propii senblant,
    16     car son esguart es verament amar.

    17     L’enteniment en qui·l juhy no ’s clar,
    18     fforçadament ha pendr’opinions;
    19     voluntat mou sufistiques rahons,
    20     ffent les valer e per bastans passar.
    21     Si com flori qui bona color ha
    22     e no val res, coneguda sa ley,
    23     n’a pres a mi qu’en pensa munti rey,
    24     ffahent rahons quals veritat desfa.

    25     E si pas mal, bon dret ho consentra,
    26     puys es dit foll cell qui serveix senyor
    27     qui no pot fer content bon servidor
    28     e per null temps negun dret juhy fa;
    29     e mes, que mal administrador es:
    30     al cavador dona loguer de metge;
    31     en los lochs plans fa durar l’estret setge,
    32     e fort castell en tera tost l’a mes.

    33     Pren me n’axi com al grosser pages
    34     que bon sement en mala terra met;
    35     ultracuydat, pens’aver bon splet
    36     d’aquell terreny qui buyda los graners.
    37     Assats ha seny qui no ha sentiment
    38     per encerquar e trobar la raho,
    39     e pren esment de mal del conpanyo;
    40     per cas passat jutja lo seu present.

    41     Seguint l’estil que natura consent
    42     e ço que·l seny en veure clar abasta,
    43     negre forment no dona blancha pasta,
    44     ne l’ase ranch es animal corrent;
    45     tanpoch sera que nulla dona senta
    46     ne veja prim lo fin secret d’Amor,
    47     si per amar no sofir gran dolor
    48     y en sentiment triada ’n millers trenta.

    49     Plena de seny, si algu mi esmenta,
    50     tots los hoents dien que so mellor,
    51     pus flach e fort e callant amador,
    52     ma voluntat faent d’Amor serventa.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès VI.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc