Rialc
Rao 94.47

            Ausiàs March


    1      Lo temps es tal que tot animal brut
    2      requer amor, cascu trobant son par;
    3      lo cervo brau sent en lo bosch bramar,
    4      e son fer bram per dolç cant es tengut;
    5      agrons e corps han melodia tanta
    6      que llur semblant, delitant, enamora;
    7      lo rossinyol de tal cas s’entrenyora,
    8      si lo seu cant s’anamorada spanta.

    9      E, donchs, si·m dolch, lo dolrre m’es degut
    10     com veig amats menys de poder amar,
    11     e lo grosser per apte veig passar:
    12     Amor lo fa esser no conegut.
    13     E d’aço·m ve piadosa complanta
    14     com desamor exorba ma senyora,
    15     no conexent lo servent qui l’adora
    16     ne vol penssar qual es s’amor ne quanta.

    17     No com aquell qui son be ha perdut,
    18     metent a risch, si poria guanyar,
    19     e, vos amant, que·m volguesseu amar
    20     delliberat: no so ’n amor vengut.
    21     Tot nuu me trob, vestit de grossa manta;
    22     ma voluntat Amor la te ’n penyora,
    23     e ço de que mon cor se adolora
    24     es com no veu ma fretura qu’es tanta.

    25     Lir entre carts, ab milans caç la ganta
    26     y ab lo branxet la lebre corredora:
    27     assats al mon cascuna ’s vividora,
    28     e mon pits flach lo passi de Rams canta.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXIV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc