Rialc
Rao 94.37

            Ausiàs March


    1      Junt es lo temps que mon goig es complit
    2      en lo esguart del qu’e yo desijat,
    3      car vist he ço d’on era desperat,
    4      e molt pus bell que dins mi no fon dit.
    5      Mas de present caych en dolor no llenta:
    6      ffort es e tant que·l cap me fa mudar;
    7      torbat del tot, mos passos he cuytar
    8      e trob remey, mas de mi no s’absenta.

    9      Si com l’exorch qui a Deu no esmenta
    10     que li don fills asenats e adrets,
    11     e quant los veu esser folls e contrets
    12     nova dolor davant ell se pressenta,
    13     n’a pres a me, qui tostemps desige
    14     dona servir on cabes tot mon alt,
    15     e quant la veg, mon cor s’ajau malalt,
    16     crehent de cert que no·s dolrra de me.

    17     De gran tristor sobresdolor me ve:
    18     que·m cal fugir de cascun loch escur,
    19     e de gran por ma pens’a fet tal mur
    20     que·ls penssaments dapnosos li dete;
    21     e son aytals que, si d’ells no·s deffen,
    22     ben enfortint la força mal deffesa,
    23     tots entraran, sients a taula mesa:
    24     tremolar sent ja mon enteniment!

    25     D’esser vençut o sobrat no·s deffen;
    26     es lo tardar, que·ls pensaments son glots:
    27     sens fer se loch entrar volrrien tots
    28     e no·s pot fer d’ells ensemps passamen.
    29     E si·l pus flach pensament es primer,
    30     l’enteniment forçara de fugir:
    31     en lur debat es mon ben avenir;
    32     llur pau es port d’aquell jorn meu derrer.

    33     Pejor que mort es vida sens plaer,
    34     mas no m’acus que fenesqua ma vida,
    35     car mentre visch no pot esser perida
    36     una dolor junt’ab algun esper;
    37     ne se d’on ve, mas de por de natura
    38     que no consent contra mort gran esforç,
    39     e per aço contra mon cas m’esforç
    40     per no complir la mia desventura.

    41     Plena de seny, en home foll atura
    42     la molt’amor ab vana esperança,
    43     car pren tal born que cerca tota França;
    44     d’aquest gran vol la raho ne murmura.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XVI.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc