Rialc
Rao 94.35

            Ausiàs March


    1      Ja no esper que sia ’mat,
    2      car mon voler no us veu report
    3      per mon esforç, qui no ’s tan fort
    4      que dir que us am haja gosat.
    5      Per vos me so mes en amar,
    6      e mon hull no·m vol descobrir;
    7      molt menys ma lengua volrra dir
    8      ço que·l gest no guosa mostrar.

    9      Volgr’aver l’ull tan esforçat
    10     ab que us mostras lo que dins port,
    11     e que us fes venir en acort
    12     que diu l’esguart enamorat.
    13     De mon cor no puch compte far,
    14     ne de ma lengua per lo dir;
    15     dien que·s deu l’ull atrevir,
    16     car mills se·n pot atras tornar.

    17     Sobre vos es tot be cargat,
    18     mas feu semblant no voler port
    19     de la merce qui·l carrech tort
    20     ab son bell giny ha redreçat.
    21     Qui pot ne deu tal feix portar,
    22     volent tal pena soferir?
    23     E la merce no y vol suplir
    24     per lo gran carrech parençar.

    25     Qui es aquell tan malfadat
    26     que sens esper li fall conort,
    27     e no s’esforç contra·l cas fort,
    28     puys en aquell es desperat?
    29     E yo no·m puch aconortar,
    30     ans prench tot giny per no sentir
    31     los grans afanys qui·m sent venir
    32     en part venguts per no gosar.

    33     No puch recollir lo desgrat
    34     que·m ve de mi, sens fer me tort;
    35     ffaent menys mal, vey passar mort
    36     a molt mesqui desventurat;
    37     car no·m so mes en assajar
    38     d’esser lo mils nat en ahuyr,
    39     per no poder mi enardir
    40     en passions d’amor mostrar.

    41     Les dones prech vullen pensar
    42     cascun’ab quin esguart la mir;
    43     en lo gest me vull enardir
    44     puys que Amor m’a tolt parlar.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc