Rialc
Rao 94.13

            Ausiąs March


    1      Alt e amor, d’on gran desig s’engendra,
    2      sper, vinent per tots aquests graons,
    3      me son delits, mas dona·m passions
    4      la por del mal, qui·m fa magrir carn tendra;
    5      e port al cor sens fum continuu foch,
    6      e la calor no·m surt a part de fora.
    7      Socoreu me dins los termens d’un’hora,
    8      car mos senyals demostren viure poch.

    9      Metge scient no te lo cas per joch
    10     com la calor no surt a part extrema;
    11     l’ignorant veu que lo malalt no crema
    12     e jutja·l sa, puys que mostra bon toch.
    13     Lo pacient no pora dir son mal,
    14     tot afeblit, ab lengua mal diserta;
    15     gests e color assats fan descuberta,
    16     part de l’afany, que tant com lo dir val.

    17     Plena de seny, dir vos que us am no cal;
    18     puys crech de cert que us ne teniu per certa,
    19     si be mostrau que us esta molt cuberta
    20     cella per que Amor es desegual.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiąs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinąs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagčs III.

 

Incipitario di Ausiąs March
Indice degli autori

Rialc