Rialc
Rao 94.122

            Ausiàs March


    1      Tot metge pren carech de consciença
    2      si lo perill al malalt te secret:
    3      lo cors hi pert, mas l’arma ’n bon loch met;
    4      comptes mortals porte ’n reconexença.
    5      Vos qui sabeu clarament lo meu esser,
    6      feu m’esser cert de l’esdevenidor:
    7      yo vull saber que·m te cubert Amor;
    8      mon mal e be de ffet me feu conexer.

    9      Mon ignorar be no·m fara merexer,
    10     e per null temps james be aporta,
    11     e tart o breu mon mal a ffi venra,
    12     e d’esperar mon mal poria crexer.
    13     Si plau a vos que be·m deja venir,
    14     no·m detardeu haver ne sentiment,
    15     e per tardar aquest coneximent
    16     no·m percebesch de mon voler cobrir.

    17     Tarda de temps no·m fa d’Amor jaquir;
    18     los temps en mi vençr’Amor no poran,
    19     tots los meus jorns un moment semblaran:
    20     corre lo sol, no·s mou a mon albir.
    21     Si pert Amor per forçat desesper,
    22     vos me dolrreu y ell no vist perdut temps;
    23     donchs, vos y Amor acordau vos ensemps,
    24     tot prestament, que us plaura de mi fer.

    25     Lir entre carts, qui mal ho be vol fer,
    26     no deu penssar algun dan si·l segueix,
    27     car lo voler en dos parts se parteix,
    28     e cor partit degun fet no requer.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XLIV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc