Rialc
Rao 94.121

            Ausiąs March


    1      Tot laurador es pagat del jornal,
    2      e l’advocat qui pert lo guanyat plet.
    3      Yo, per servir Amor, romanch desfet
    4      de tot quant he, que servir no me·n cal;
    5      he fet senyor del seny a mon voler,
    6      vehent Amor de mon seny mal servit;
    7      rapaē l’e fet, e Deu a part jaquit,
    8      e son setz’anys que lo guardo esper.

    9      Amor, Amor, poch es vostre poder
    10     per altre hom com yo fer tant amar;
    11     anau, anau vostres armes provar
    12     en contra ’quell qui vostre no vol ser!

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiąs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinąs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagčs LXXX.

 

Incipitario di Ausiąs March
Indice degli autori

Rialc