Rialc
Rao 94.118

            Ausiàs March


    1      Tant he amat, que mon grosser enginy
    2      per gran treball de pensa es suptil.
    3      Lexant a part aquell sentiment vil
    4      qu’en jorn present los enamorats ciny,
    5      so tant sabent, que se ben departir
    6      amor d’aquell desig no virtuos,
    7      car tot desig, retent hom congoxos,
    8      no ’s ver’amor ne per tal se deu dir.

    9      Axi com Deu, qui no·l plach descobrir
    10     stant enclos en lo virginal ventre,
    11     e quant isque defora d’aquell centre,
    12     may lo Setan lo poch ben discernir,
    13     ans, quant en ell veya·l cors de natura,
    14     creya de cert aquell no esser Deu,
    15     mas ja retut son sperit en creu,
    16     sabe·l mester que paradis procura;

    17     per mals parles e tret saber e cura
    18     de retenir lo foch d’amor sens fum,
    19     e per aço he cartejat volum
    20     d’aquell saber que sens amor no dura.
    21     Viscut he molt sens esser conegut,
    22     per molts senyals que fictes he mostrats,
    23     mas quant sere per hom foll publicats,
    24     sera ben cert lo tart apercebut.

    25     Sia en vos aytant de be caygut,
    26     obrant en vos areglada merce,
    27     que vehent mi despulat de tot be,
    28     no·m despreheu pel dan a mi vengut;
    29     e si per vos e nom de foll ates
    30     e contra mi so restat malmirent,
    31     sia per vos cregut savi sabent,
    32     puys que per vos mon seny aure despes.

    33     Si per amar a vos havi’ates
    34     honor e bens, bellea y saviesa,
    35     l’amor que us he tendria per ofesa
    36     si, tal senblant, en vos no paregues.
    37     Ma voluntat en si tal carech porta
    38     que no sera sens la vostra contenta,
    39     e fora vos no·m pens que may consenta
    40     que null desig li sodegue la porta.

    41     Plena de seny, natura no·m comporta
    42     que tal dolor no decresqua ma vida.
    43     Si Deu preguas, ma veu seri’hoida;
    44     hoyu la vos, pus veritat reporta.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès V.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc