Rialc
Rao 94.106

            Ausiàs March


    1      Si com lo taur se·n va fuyt pel desert
    2      quant es sobrat per son semblant qui·l força,
    3      ne torna may fins ha cobrada força
    4      per destruir aquell qui l’ha desert,
    5      tot enaxi·m cove lunyar de vos,
    6      car vostre gest mon esforç ha confus;
    7      no tornare fins del tot haja fus
    8      la gran pahor qui·m toll ser delitos.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXIX.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc