Rialc
Rao 93.2

            Arnau March    1      Novelh pançer m’es vengutz soptamen
    2      qui m’ha punyit d’una ten greu dolor,
    3      quant me recort de tant mal parlador,
    4      com son de pres celha que vay serven.
    5      Las, que fare?
    6      Anar hi e?
    7      Certes no·m cal, qu’en lieys ha tant de be
    8      que no·ls creura.
    9      Hoc, mas si u ffa,
    10     morray languen, que merce no m’haura.

    11     Seny e sauber, ab fermetatz quez ha,
    12     mi fay [e]star e viur’en bon [e]sper
    13     que no tem re vila ne mentider,
    14     puys ha vertat qui tostemps sur[z]era.
    15     Ay, ay, mesqui,
    16     qui·m ditz axi?
    17     Si ’n ayço pens, be soy pres de ma fi.
    18     Elhas, qu’ay dit?
    19     Molt he falhit;
    20     no he de cert, si·l custum no m’oblit.

    21     Ço ’s mon costum que ço qu’es nulh despit
    22     me fay durar Fortuna mays de dret,
    23     e de plaser visch aysi fort destret
    24     que per nulh temps no·n hagui un complit.
    25     Donchs, si·m te lay,
    26     de ço qu’yeu ay
    27     no toch a lieys ne·n regord ic jamay.
    28     Sabent morir,
    29     cert la desir,
    30     no say, per Deu, ans m’en destreny desir.

    31     Ay, tant desir qu’yeu ne sabes [e]slir
    32     lo mils d’aco ne qual may ne volria,
    33     car, si lha vau, dupti que·l desplaur[i]a;
    34     per ço com pens qu’a lhey pusques falhir,
    35     no u pot saber,
    36     a mon parer!
    37     Si sa tant son aycelhs mal lausangier
    38     devinant mal,
    39     dir no m’o cal
    40     az hon ire, donques, si Deus me sal.

    41     Hire de cert vesser lo seu hostal,
    42     hon elha ’stay ricamen ab honor;
    43     e, si·m ditz re com torn si breu alhor,
    44     dir l’e qui·m muyr de dolor qui·m ve tal
    45     com no la vey,
    46     si fort la ’nvey.
    47     Mas, si u conex, que dich falç jurar dey
    48     per tots los Sants.
    49     No fay qu’anans;
    50     dey romanir per tostemps çay dubtans.

    51     Certes, no crey
    52     que Duch ne Rey
    53     no tem’a vos preson vostron autr[ey?],
    54     ez yeu cent tantz,
    55     car suy amans
    56     molt mils de totz, don ne vi[uray penans?].

 

 

 

Ed. Amédée Pagès, Les «coblas», ou les poésies lyriques de Jacme, Pere et Arnau March, Paris-Toulouse, Privat, 1949, p. 107.

 

Incipitario di Arnau March
Indice degli autori

Rialc