Rialc
Rao 90.9

            Romeu Llull


    1      Lexe m’estar, Amor, no·m dones guerre:
    2      que vols de mi, no sabs que tot so teu?
    3      Propri no tinch, no puch dir aço ’s meu.
    4      Com observant religios en terra,
    5      tot pensament de mon cor se desterra
    6      sino servir ab lealtat a vos.
    7      Quant vos fiu do de tota ma desferra,
    8      delliberat vos doni l’arm’e·l cors.

    9      Amor volgue que us prengues per senyora,
    10     e molt content vos començi servir,
    11     sens que james no us pensi desservir;
    12     mon voler tot per ma dea us adora.
    13     Per dolor gran vaig cridant «Via fora!
    14     A foch! A foch! Que d’amor tot me crem!»
    15     Vos no·m creheu perque de part de ffora
    16     tremolant vaig per lo perill que tem.

    17     Per los migants qu’amar vos me descobre
    18     yo çercant vaig remey a ma dolor,
    19     acompanyat e be deffes d’amor;
    20     veig a la fi me trobe de tot pobre.
    21     Tancat sta hon dubte james [s’obra]
    22     mon sperar, sens asperanç’aver;
    23     l’indurit cor ab crueltat differ,
    24     ans crech morre qu’alegria may cobre.

    25     Voler consent en tot sens vos offendre,
    26     sol me deffen no us haje desamar;
    27     estrem’amor que us vull m’a deffençar
    28     don’altre ’n mi may part no puga pendre;
    29     tot ho teniu sens que no u puch rependre,
    30     tot vostre so: teniu me de bon grat.
    31     Ab pler quant fas me vull de tot deffendre,
    32     mon sol desig es com vos pug’amar.

    33     Amar vos mes, no crech fer se poria
    34     puys no desig sino ço qu’a vos plau
    35     e prench despler en tot lo que us desplau:
    36     lo si e·l no en vos te senyoria.
    37     Donchs, que vol dir la tanta pena mia?
    38     Donau remey a mon continuu dol!
    39     Que visca trist ab tanta tirannia
    40     mana a vos amor ni reho vol?

    41     Dona sens par, en ben amar so sol,
    42     lealment am e sens barataria.
    43     Si fals vos dich, dema no vege·l sol,
    44     lo coll me trench, prech la Verge Maria.

 

 

 

Ed. Jaume Turró: Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1996, p. 162.

 

Incipitario di Romeu Llull
Indice degli autori

Rialc