Rialc
Rao 90.7

            Romeu Llull


    1      Yo fuig d’Amor per viure ’n libertat
    2      e no ser mes sots la tal senyoria,
    3      sempre vers mi l’e conegut ingrat,
    4      malgracios, inich e fort irat
    5      per be servir a l’enemiga mia.
    6      Es tot son fet vana parenseria;
    7      puys en son llas veu, dins, vos ser ligat,
    8      si com aquell que juga joch forçat
    9      perdeu lo temps present e lo passat;
    10     de l’avenir, vol que sagur ne sia.

    11     No se que fer, tant no li puch fugir
    12     qu’en tota part so present de sa vista,
    13     e veig de cert que·m força de servir.
    14     Sera lo fi que·m fara mal morir,
    15     perdua fent del cors e m’arma trista
    16     qual es aquell no sia de la lista?
    17     Ha força tal poden pochs contradir,
    18     los mes sabents saben menys resistir;
    19     veig princeps, reys, subdits tras ell venir:
    20     tots general anam per una pista.

    21     Promesa tinch, que·m fa de grat amor,
    22     de satisfer ma passada fadiga
    23     fent me gustar past de nova sabor
    24     e no·m desplau li sia servidor.
    25     Mostre ’n son gest voler m’esser amiga;
    26     mes, quant record la primera anemiga,
    27     dubte fara com lo mal pagador
    28     principi te d’aver semblant tenor.
    29     E prech a Deu que me·n prengue millor
    30     e que loar me puga de tal liga.

    31     Ffeu mentider aquest meu pensament
    32     puys que teniu bondat, seny e bellesa.
    33     Si en asso la natura y consent
    34     e d’altres sou en lo mes diffarent,
    35     produhir deu de vos tanta bonesa,
    36     satisfareu a vostre gentilesa
    37     prenent de mi d’amor lo sagrament.
    38     Negar no·s deu raquesta condecent,
    39     de vos sere fidellissim servent
    40     tenint dins mi de virtut ferm’enpresa.

    41     Arxiu de seny, no us fare ’n res deffesa
    42     puys mon voler en res no ’s malmirent.
    43     Ma voluntat en lo mig loch s’es mesa,
    44     ame us quant puch sens desig de paguesa;
    45     donchs, vos suplich feu me bon tractament.

 

 

 

Ed. Jaume Turró: Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1996, p. 128.

 

Incipitario di Romeu Llull
Indice degli autori

Rialc