Rialc
Rao 90.13

            Romeu Llull


    1      Puys no·m voleu, prech la mort prest me vulla,
    2      per no voler res que us sia desgrat;
    3      puys no·m voleu, del tot ara·m despulla
    4      altra james amar que·m sia grat;
    5      puys no·m voleu, visch mut, sort e sagat
    6      perque sens vos no stima res ma vida;
    7      puys no·m voleu, volria fos finida
    8      com me mostrau de vos so desamat.

    9      Puys no·m voleu, per que, saber volria,
    10     es tan gran crim, que be no·s puga dir?;
    11     puys no·m voleu, si sera culpa mia,
    12     sia punit, que no us vull contradir;
    13     puys no·m voleu sens en res deservir,
    14     ignorant so per que·m feu tanta guerra;
    15     puys no·m voleu, no·m sostenga la terra
    16     per satisfer e vostre cor complir.

    17     Puys no·m voleu, vindra temps que fortuna
    18     mudara·l vent e que molt me volreu;
    19     puys no·m voleu, yo fare que la luna
    20     vos sera grat, de parer mudareu;
    21     puys no·m voleu, crit fort, ab alta veu,
    22     merçe, merçe, merçe, merçe, senyora!;
    23     puys no·m voleu, pena d’amor m’acora,
    24     ten cruel sou, que de mi no us dolreu?

    25     Puys no·m voleu, Amor com ho comporta
    26     de no voler a qui vol tant a vos?;
    27     puys no·m voleu, tant tocare la porta,
    28     que m’obrireu per donar me repos;
    29     puys no·m voleu, tenint me l’arm’e·l cors,
    30     que puch voler que tot no sia vostre?;
    31     puys no·m voleu, de mi teniu la mostre,
    32     molt ha durat ja rosagar tal os.

    33     Puys no·m voleu dient comiat prenga,
    34     mon comiat crexer d’amor sera;
    35     puys no·m voleu e pena gran sostenga,
    36     paçientment mon cor la sostendra;
    37     puys no·m voleu, mon cor no cessara
    38     mon ferm voler de no saguir la ’mpresa;
    39     puys no·m voleu, no us judich descortesa
    40     que no·m doneu un tros del vostre pa.

    41     Puys no·m voleu, que·l grat de mi·s desalta,
    42     un temps fuy cert tingues bon grat de mi;
    43     puys no·m voleu, per ser bella sens falta,
    44     yo vull a vos, que james haura fi;
    45     puys no·m voleu, vullau de mi mesqui
    46     que vulla vos, may perdre l’esperança;
    47     puys no·m voleu, fer podeu vos mudança,
    48     yo ferm sere en la fe que us doni.

    49     Puys no·m voleu, yo vull lo que volgui,
    50     sempre volre e voler vos no·m cança;
    51     puys no·m voleu e so dins en la dança,
    52     dançar cove e vol amor axi.

 

 

 

Ed. Jaume Turró: Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1996, p. 194.

 

Incipitario di Romeu Llull
Indice degli autori

Rialc